ساخت جعبه چوبی

باکس تهران مرکز تخصصی طراحی و ساخت انواع جعبه چوبی


مدل های ساخته شده جعبه چوبی:

ساخت جعبه چوبی هدیه،ساخت جعبه چوبی فانتزی،جعبه چوبی خشکبار،جعبه چوبی آجیل ،جعبه چوبی شیرینی،جعبه چوبی انگشتر ، جعبه چوبی نیم ست ، جعبه چوبی ست جواهر ، جعبه چوبی دستبند ، جعبه چوبی پابند ، جعبه چوبی تسبیح ،جعبه چوبی عروسک ،